Maanrakennus J Päkkilä Oy / Referenssiluettelo

Kt80 parantaminen varustamalla tie jk+pp-tiellä, Ylläsjärvi 2023
Tilaaja: Lapin Ely-Keskus
Toimeksiannon sisältö: Ylläsjärven kylän eteläosassa sekä kylän kohdan liikenneturvallisuuden parantaminen ja jkpp sekä uusien liittymien rakentaminen.

Mt18757 Maalismaantie jkpp, Ii 2023
Tilaaja: Lapin Ely-Keskus
Toimeksiannon sisältö: Jkpp ja valaistuksen sekä kuivatuksen rakentaminen 2 km matkalle.

Oikotien rakentaminen, Ii 2023
Tilaaja: Iin kunta
Toimeksiannon sisältö: Oikotien ja sen kuivatuksen rakentaminen.

Teollisuustien ja Patosaarentien parantaminen, Kuivaniemi 2023
Tilaaja: Iin kunta
Toimeksiannon sisältö: Kaavateiden leventäminen ja kuivatuksen sekä turvallisuuden parantaminen.

Härmäntien putkisilta, Tyrnävä 2023
Tilaaja: Härmän yksityistien tiekunta
Toimeksiannon sisältö: Olemassa olevan sillan korvaaminen teräsputkisillalla (vapaa aukko 3580).

Turveksen yksityistien parantaminen, Hetekylä Pudasjärvi 2023
Tilaaja: Turveksen yksityistien tiekunta
Toimeksiannon sisältö: Turveksen yksityistien rumpujen korjaus.

Teppolantien kuivatuksen ja kantavuuden parantaminen, Kempele 2023
Tilaaja: Teppolan-Tapiolantien tiekunta
Toimeksiannon sisältö: Kuivatuksen ja kantavuuden parantaminen Teppolantiellä.

Jokisillantien ja Moilasentien kuivatuksen ja kantavuuden parantaminen, Tyrnävä 2023
Tilaaja: Jokisillan yksityistien tiekunta
Toimeksiannon sisältö: Kuivatuksen ja kantavuuden parantaminen Jokisillan/Moilasentiellä.

Kekkeikönojan rummun uusiminen ja kantavuuden parantaminen, Siurua Pudasjärvi 2023
Tilaaja: Valkolan yksityistien tiekunta
Toimeksiannon sisältö: Rummun (vapaa aukko 1400) uusiminen Kekkeikönojalla ja kantavuuden parantaminen Valkolantiellä.

Karhun yksityistien parantaminen, Ii 2023
Tilaaja: Karhun yksityistien tiekunta
Toimeksiannon sisältö: Karhuntien kuivatuksen ja kantavuuden parantaminen.

Horsman tasoristeyksen liittyvän tieyhteyden, Simo 2022 - 2023
Tilaaja: Rajakiiri Oy
Toimeksiannon sisältö: Tien parantaminen ja asfaltointi.

Puusaarentien parantaminen, Yli-Ii Oulu 2023
Tilaaja: Puusaaren yksityistien tiekunta
Toimeksiannon sisältö: Puusaarentien kuivatuksen ja kantavuuden parantaminen.

Jylkän synkronointikompensaattori kentän rakentaminen, Kalajoki 2022 - 2023
Tilaaja: Fingrid OYJ
Toimeksiannon sisältö: Suomen ensimmäisen synkronointikompensaattorikentän rakentaminen.

Maantien 952 parantaminen Joukahaisenojan sillan kohdalla 2022-2023
Tilaaja: Lapin Ely-keskus
Toimeksiannon sisältö: Meltauksentien geometriaoikaisu ja uuden tuplaputkisillan rakentaminen.

Pahkasalontien vahvistaminen 2022
Tilaaja: Fingrid Oyj
Toimeksiannon sisältö: Muuntajakuljetus reitin vahvistus toimet valkeuden kytkinkentälle Merijärvellä.

Syöte, Ollukantien rakentaminen 2022-2023
Tilaaja: Pudasjärven kaupunki
Toimeksiannon sisältö: Romekievarintien korvaaminen uudella Ollukantiellä.

Jouttenoisenojan sillan uusiminen 2022
Tilaaja: Ojakylän yksityistien tiekunta
Toimeksiannon sisältö: Vanhan sillan korvaaminen tuplaputkisillalla.

Rokuanojan sillan uusiminen 2022
Tilaaja: Istulanperän yksityistien tiekunta
Toimeksiannon sisältö: Vanhan puurakenteisen sillan korvaaminen putkisillalla.

Simojoen kytkinkentän rakentaminen 2022
Tilaaja: Fingrid Oyj
Toimeksiannon sisältö: 400 KV ja Muuntajakentän rakentaminen Simoon.

Viitajärven yksityistien perusparannus 2022
Tilaaja: Viitajärven yksitystyistien tiekunta
Toimeksiannon sisältö: Tiekunnan teiden perusparannus.

Loukkojärven perusparannus 2022
Tilaaja: Loukkojärven yksitystyistien tiekunta
Toimeksiannon sisältö: Tiekunnan teiden perusparannus.

Hannuksen perusparannus 2022
Tilaaja: Hannuksen yksitystyistien tiekunta
Toimeksiannon sisältö: Tiekunnan teiden perusparannus.

Nuolivaaran kuljetusreitin rakentaminen 2022- Ennallistamistyöt 2023
Tilaaja: WPD Nuolivaaran tuulipuisto Oy
Toimeksiannon sisältö: Tuulipuisto osien kuljetusreitin rakentaminen Kemijärven ratapihan yli.

Kemijärven raakapuuterminaalin vaaka-alueen maanrakennus ja vaakaperustustyöt 2022
Tilaaja: Metsä Group Oy
Toimeksiannon sisältö: Raakapuuterminaalin vaaka-alueen maanrakennus ja vaakaperustuksien valu.

JY02 Jylkän kolmas muuntoprojekti 2022
Tilaaja: Fingrid Oyj
Toimeksiannon sisältö: Muuntajakuljetus reitin vahvistus toimet Alavieskan alueella.

Maanrakennustyöt liikerakennushanketta varten 2021
Tilaaja: Tiivitek Oy
Toimeksiannon sisältö: Liikerakennuksen maanrakennustyöt, Kiertorata, Kempele.

Lämsänkosken pohjapadon kunnostaminen 2021
Tilaaja: Lapin Ely-keskus
Toimeksiannon sisältö: Lämsänkosken pohjapadon kunnostaminen Siikalatvan kunnassa Pihkalanrannassa.

Illinkosken pohjapadon rakentaminen 2021
Tilaaja: PVO Oy
Toimeksiannon sisältö: Illinkoskeen pohjapadon rakentaminen Iin Illinsaaren kohdalle.

Ylikuohunkijoen sillan uusiminen 2021
Tilaaja: Metsähallitus
Toimeksiannon sisältö: Vanhan betonisillan purkaminen ja uuden BLE-II sillan rakentaminen
Rovaniemelle Ylikuohunkijoelle.

Kuohunkijoen sillan uusiminen 2021
Tilaaja: Metsähallitus
Toimeksiannon sisältö: Vanhan betonisillan purkaminen ja uuden BLE-II sillan rakentaminen
Kuohunkijoelle Rovaniemelle (Siika-Kämä).

Loukkojärven yksityistien rummun vaihtourakka 2021
Tilaaja: Loukkojärven yksityistien tiekunta
Toimeksiannon sisältö: 1,8 metrisen rummun vaihtotyö Loukkojärventielle Kiiminkiin.

Suvannontien putkisilta 2021
Tilaaja: Suvannontien tiekunta
Toimeksiannon sisältö: 3,5 metriä halkaisijaltaan olevan putkisillan rakentaminen
Salosentielle Tyrnävälle.

VT27 jkpp Haapajärvi 2021
Tilaaja: Lapin ELY-keskus
Toimeksiannon sisältö: Kevyenliikenteenväylän rakentaminen valtatie 27 tien varteen
Haapajärvellä. Sisältää hulevesiviemäröinnin ja jkpp väylää n. 2km.

Jäälin rantatien alueen katusaneeraus. 11/2020-10/2021 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Oulun kaupunki
Toimeksiannon sisältö: Katusaneerausta ja uusia pyöräteitä, vesi-, jätevesi-, hulevesi-, sähkö- ja kuituverkon rakentamisen alueelle.

Tervolan kunta, kaavateidenrakentaminen. 10/2020-6/2021 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Tervolan kunta
Toimeksiannon sisältö: Tervolan kuntakeskuksessa sijaitsevien asemakaavakatujen rakentaminen. Välikuja on uudelleenrakennettava olemassa oleva katu ja Urheilukujan jatke on uusi perustettava katu.

Leipojantien jatke. 12/2020
Tilaaja: Iin kunta
Toimeksiannon sisältä: Uuden kokoojakadun rakentamisen Iin kunnan taajamaan. Sisältää uutta katuverkkoa, vesihuoltotöitä ja katuvalaistuksen.

Vt20 liikennejärjestelyt Pudasjärven kohdalla. 7/2020-10/2021
Tilaaja: Lapin ELY-keskus
Toimeksiannon sisältö: Kuusamontien liikennejärjestelyt Pudasjärven kohdalla sisältäen kiertoliittymän ja kahden ulokelaattasillan (R2) rakentaminen Pudasjärven kohdalle.

Temmes-jokisuun pohjapadon kunnostaminen, Liminka. 7/2020-10/2020 (kokonaisurakka)
Tilaaja: POP Ely
Toimeksiannon sisältö: Pohjapadon harjan korotuksen ja padon kunnostuksen sekä pohjoispuolen rantaluiskan muotoilun venekulkuun käytettävän monitoimikanavan käytettävyyden parantamiseksi.

Iin lämpökeskus, Vaneritie ja Taistontie. 7/2020 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Vapo Lämpövoima Ky
Toimeksiannon sisältö: Vaneritien ja Taistontien lämpökeskuksien öljyn varastointi- ja käsittelyalueiden rakentaminen.

Vt5 alikulkukäytävän ja kevyenliikenteenväylän rakentaminen Kuusamo. 5/2020-10/2020
Tilaaja: Lapin ELY-keskus
Toimeksiannon sisältö: alikulkukäytävän (R3) ja kevyenliikenteenväylän rakentaminen Kuusamoon valtatien 5 varteen.

Ellalan uittopadon purkutyöt, Ranua. 11/2019-12/2019 (kokonaisurakka)
Tilaaja: POP Ely
Toimeksiannon sisältö: Uittopadon purkaminen.

Pudasjärven taajaman katu- ja vesihuoltourakka. 10/2019-11/2020 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Pudasjärven kaupunki
Toimeksiannon sisältö: Pudasjärven keskustan uuden taajamakatujen ja vesihuoltolinjojen rakentaminen kuivatuksineen.

Pohjois-Iin metsäautoteiden perusparannus. 2019/2020 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Pohjois-Iin metsäautotien tiekunta / Metsätoimisto Kuukkeli Oy
Toimeksiannon sisältö: n. 50 km metsäautotien perusparannusta. Sisältää kuivatuksen ja rungon korjauksen ja sorastuksen.

Mt837 klv rakentaminen välillä Oulujoki – Saapponin liittymä. 7/2019-8/2019 (kokonaisurakka)
Tilaaja: POP Ely
Toimeksiannon sisältö: Asfaltoidun ja valaistun kevyen liikenteenväylän rakentaminen Puolangantien vartee

OYS helikopterikentän rakentaminen ja parkkialueen laajennus. 6/2019 (kokonaisurakka)
Tilaaja: PPSHP / OYS tekniset palvelut
Toimeksiannon sisältö: Sisältää helikopterikentän rakentamisen ja parkkialueen laajennuksen Oulun yliopistolliselle sairaalalle.

Oulujoen kytkinkenttien maanrakennustyöt, Pyhäselkä, Utanen ja Nuojuankangas. 5/2019–12/2019 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Fingrid Oyj
Toimeksiannon sisältö: Sisältää kahden kytkinkenttä alueen laajennukset ja yhden uuden kytkinkentän.

Ketolanperäntien ja Lehmikentäntien liikennejärjestelyt Kempele. 4/2019–10/2019 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Kempeleen kunta / ELY- keskus
Toimeksiannon sisältö: Kempeleen Zeppeliinin kohdan liikennejärjestelyt. Sisältää kaksi valoristeystä, kiertoliittymän, kanavointeja kivitöineen ja alueiden pohjavesisuojaukset.

Patorakenteiden korjaus ja muiden vesiluvan mukaisten kunnossapitosuoritteiden toteutus. 2019
Tilaaja: PVO vesivoima
Toimeksiannon sisältö: Patorakenteiden ja rantojen kunnostustyöt.

Vuohtajärven, Kellolahden ja Vattulahden ruoppaus. 2/2019–2020 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Reisjärven kunta
Toimeksiannon sisältö: Vuohtajärven kellonlahden ja vattulahden ruoppaustyöt
Temmesjoen Rantasortuman kunnostus. 2/2019–4/2019 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Ely-keskus
Toimeksiannon sisältö: Temmesjoki varren rantasortumakohteen kunnostus ja suojaus.

Temmesjoen suiston kunnostus. 2/2019–4/2019 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Ely-keskus
Toimeksiannon sisältö: Temmesjoki suiston ruoppauskunnostustöitä.

VT4, ohituskaistat välillä pohjois- Ii – Kuivaniemi, Ohitusjakso C. 11/2018 (aliurakka)
Tilaaja: Tallqvist Oy
Toimeksiannon sisältö: Vt4 ohituskaistan rakentaminen Kuivaniemeen.

Lähdepuiston puistopolun rakentaminen. 11/2018-12/2018 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Iin kunta
Toimeksiannon sisältö: Puistoalueelle kivituhkakäytävän ja pisaran muotoisten kivituhkapäällysteisten oleskelu- ja taideteosalueen rakentaminen kaikkine rakennekerroksineen ja pintatöineen.

Sorosentien varren vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen. 10/2018–11/2018 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Iin vesiliikelaitos
Toimeksiannon sisältö: Sorosentien varren paineviemärin ja vesijohdon rakentamisen.

Puntarinkankaan liittymän kanavointi ja liikennevalojen rakentaminen. 10/2018–11/2019 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Oulun kaupunki
Toimeksiannon sisältö: Puntarinkankaan ja hiukkavaaran risteyksen kanavointi ja liikennevalojen rakentaminen.

Koskikaran alueleikkipuiston rakentaminen. 9/2018-11/2018 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Iin kunta
Toimeksiannon sisältö: Alueleikkipuiston rakentaminen Iin Illinsaaren asuinalueelle.

Mt8511 (Virkkulantien) pyörätien rakentaminen välillä Pohjois-Iin koulu – Raasakan voimalaitos. 6/2018–9/2018 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Lapin ELY-Keskus
Toimeksiannon sisältö: Virkkulantien pyörätien rakentaminen 2 km matkalle. Lisäksi urakkaan kuului sv putkituksien ja kaivojen tekoa sekä katuvalaistuksen muutostyöt

Aavasaksan tullirakennuksen purku ja uusien tierakenteiden rakentaminen. 7/2018 (aliurakka)
Tilaaja: YIT Infra Oy
Toimeksiannon sisältö: Vanhan tullin purkaminen ja uusien katurakenteiden rakentaminen tullialueelle.

Tienkorjausurakka Alaniemi-Tainiemi. 7/2018–8/2018 (aliurakka)
Tilaaja: YIT Infra Oy
Toimeksiannon sisältö: Massanvaihtoja ja teräsverkkovahvikkeiden kaivaminen tierakenteeseen. Maakivien poistoja tierakenteista ja tien levitys.

Maunujärven kalankeruualtaa uusiminen ja huoltotien rakentaminen 5/2018-7/2018
Tilaaja: PVO Vesivoima Oy
Toimeksiannon sisältö: Vanhan kalankeruualtaan purkaminen ja uuden rakentaminen Maunujärven luonnonravintolammikon laskuojaan. Lisäksi urakkaan kuuluu uuden huoltotien rakentaminen kalakeruualtaalle.

OulunBaari Maikkulan laajennus 5/2018 – 6/2018 (kokonaisurakka)
Tilaaja: OulunBaari Oy
Toimeksiannon sisältö: Parkkialueiden laajennus. Urakka sisältää viemäröinnit, uudet rakenteet ja asfaltoinnin.

Vääräputaan viemärin saneeraus 1-9.2018 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Tornion kaupunki
Toimeksiannon sisältö: Vesijohdon ja jätevesiviemärin uusiminen Tornion kaupungin palosaaren alueella.

Rantatöyräänkuja sadevesiviemäröinti 10-11.2017 (Kokonaisurakka)
Tilaaja: Iin kunta
Toimeksiannon sisältö: Sadevesiviemäreiden asentaminen rantatöyräänkujan alueella

Valtarin koulun urheilukentän kuivatuksen parantaminen 12/2016 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Iin kunta
Toimeksiannon sisältö: Urheilukentän kuivatuksen parantaminen; sv-kaivojen ja -putkien sekä so-putkien asentaminen.

Tieyhteys välillä Saviniementie – Alakyläntie, Utajärvi 11-12 2016 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Utajärven kunta
Toimeksiannon sisältö: Puuston poisto, pintamaiden jyrsintä ja poisto, maaleikkaukset, pengerrykset, rakennekerroksien teko, kuivatusjärjestelyt, rummut, laskuojat, luiskatyöt.

Kt 75 parantaminen, Kuhmo 5/2016-9/2016 (aliurakka)
Tilaaja: Lemminkäinen Infra Oy
Toimeksiannon sisältö; puuston poisto, pintamaan poisto, maaleikkaukset ja massanvaihdot, massanvaihdon ponttiseinät, kalliolouhinta, laskuojat, pengerrykset, rakennekerrokset, sivutie- ja päätien rummut, luiskatyöt, reunamurskeet

Vt 4 parantaminen Ii 7/2016-8/2016 (aliurakka)
Tilaaja: Lemminkäinen Infra Oy
Toimeksiannon sisältö: Asfaltin poisto, rakennekerroksien vaihto, luiskatyöt.

Aseman koulun pihan korjaus 7/2016 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Iin kunta
Toimeksiannon sisältö: Asfaltin poistaminen, rakennekerrosten uusiminen, sv-kaivojen ja putkien asentaminen, multaukset ja nurmikon kylvöt sekä kivituhkan levitykset.

Jakun koulun pihan korjaus 6-7/2016 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Oulun kaupunki
Toimeksiannon sisältö: Asfaltin poistaminen, öljysäiliön purkaminen, rakennekerrosten uusiminen, sv-kaivojen ja putkien asentaminen sekä eristäminen, routaeristeen asennukset, profilointi, asfaltointi, laatoitukset, saattolämmitykset putkiin, multaukset ja nurmikon kylvöt sekä kivituhkan levitykset.

Vt 4 parantaminen Rovaniemi, 8/2014-12/2015 (aliurakka)
Tilaaja: Graniittirakennus Kallio Oy
Toimeksiannon sisältö: pintamaan poisto, maaleikkaukset ja massanvaihdot, pengerrykset, kuivatus- ja kunnallistekniikan työt, rakennekerrokset, suojaputket, siltojen maatyöt, olemassa olevien siltojen purkutyöt.

Yli-Iin keskustan katujen peruskorjaus 7-9/2015 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Oulun kaupunki
Toimeksiannon sisältö: pintamaan poisto, maaleikkaukset ja massanvaihto, kuivatus- ja kunnallistekniikan työt, rakennekerrokset, suojaputket, asfaltointi, kivi- vihertyöt sekä reunamurskeet.

Isokankaan sähköasema, Jakkukylä 1-6/2015 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Fingrid Oyj
Toimeksiannon sisältö: Sähköasema-alueen, Sähkötien sekä Lavalammentien pintamaan poisto, maaleikkaukset ja massanvaihdot, pengerrykset, kuivatus- ja kunnallistekniikan työt, rakennekerrokset.

Raasakan kalanviljelylaitoksen korjaustyöt, Ii 5-6/2015 (kokonaisurakka)
Tilaaja: PVO-Vesivoima Oy
Toimeksiannon sisältö: maa-altaan kunnostus 3 kpl, kanaalien kunnostus, mittapadon rakenteiden uusiminen, kalojen poistumiskanavan kunnostaminen, kiviverhoilut.

Kantatie 79, Kaukosen silta ja tiejärjestelyt, Kittilä 9/2013-9/2014 (osaurakka)
Tilaaja: Graniittirakennus Kallio Oy
Toimeksiannon sisältö: pintamaan poisto, maaleikkaukset, pengerrykset, rakennekerroksien teko, rumpu- ja putkityöt, pohjaveden suojaus.

Oritkarin sataman länsilaituri ja Kempeleenlahden penger- ja läjitystyö, Oulu 10/2012-6/2013
Tilaaja: Lemminkäinen Infra Oy (tuntityö)
Toimeksiannon sisältö: louhepenkereen teko, ruoppausaltaiden teko

Mt 847 / Mt 8154 Piriläntien liikennevalot Kempele, jk+pp-tiet maarakennustyöt 6/2014 (aliurakka)
Tilaaja: Imtech Traffik & Infra Oy
Toimeksiannon sisältö: Jk+pp-teiden pintamaan poisto, maaleikkaukset, rumpu- ja kuivatustyöt, rakennekerrokset, kaapelointien suojaputket

Vartioja 110 kV johtopylväät 57 ja 58 maanrakennustyöt 8-9/2014 (aliurakka)
Tilaaja: Marrak
Toimeksiannon sisältö: voimalinjaperustukset, kaivuut, täytöt, betonipaalutukset

Veteraanikujan pihan saneeraus, Ii 9/2014 (kokonaisurakka)
Tilaaja: As Oy Iin Hamina
Toimeksiannon sisältö: pihan saneeraus

Mt 8692 Rukan liikennejärjestelyt, Kuusamo 4-8/2013 (aliurakka)
Tilaaja: Lemminkäinen Infra Oy
Toimeksiannon sisältö: pintamaan ja asfaltin poisto, maaleikkaukset, rumputyöt, rakennekerrokset

Piisipolku-Tulisijantie rakentamisurakka, Yli-Ii 1-5/2012 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Yli-Iin kunta
Toimeksiannon sisältö: uuden kadun rakentaminen, kevyen liikenteen polun rakentaminen, kadun valaistuksen maatyöt, päällystystyöt

Oulun huoltohallit (Nokela) maanrakennusurakka, Oulu 5-10/2012 (aliurakka)
Tilaaja: Graniittirakennus Kallio Oy
Toimeksiannon sisältö: alueen massanvaihto- ja maarakennustyöt, kivi- ja maa-ainestoimitukset, rakennekerrokset, rummut, hulevesi- viemäri- vesijohtotyöt, pilaantuneen maa-aineksen poisto, varastojen purku.

Vt6 parantaminen, Joensuu 10/2012-11/2013 (aliurakka)
Tilaaja: Graniittirakennus Kallio Oy
Toimeksiannon sisältö: pintamaiden poisto, maaleikkaukset ja täytöt, maa- ja kiviainesten vastaanotto, louheen lastaus ja vastaanotto, salaojitus, hulevesiviemäröinti, vesijohtotyöt, ojien kaivu ja luiskien muotoilu

Toppilansalmen rantarakenteet, Oulu 9/2011-9/2013 (aliurakka)
Tilaaja: Graniittirakennus Kallio Oy
Toimeksiannon sisältö: vanhojen rantarakenteiden purkaminen, pilaantuneen maan poisto, uusien tukielementtien asennus, massanvaihdot, kiviainestoimitukset

Toukosuontien perusparannus, Yli-Ii 9-10/2013 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Suomen Metsäkeskus
Toimeksiannon sisältö: tien pohjatyöt, ojien kaivut, penkkamaiden ajo

Kortinkankaantien perusparannus, Yli-Ii 9/2013 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Suomen Metsäkeskus
Toimeksiannon sisältö: tien pohjatyöt, kiviainestoimitukset, höyläys, vesakon niitto

MUITA KOHTEITA:

Kurenalan kaatopaikan sulkeminen, Pudasjärvi 6-9/2010
Tilaaja: Niska & Nyyssönen Oy
Toimeksiannon sisältö: alueen leikkaus, muotoilu, täyttö ja esipeitto, salaojien teko, salaojamattojen ja bentoniittimattojen asennustyöt, mittapadon uusiminen, kaasunpoistorakenteet, multaus- ja kylvötyöt

Välituntipihan teko, Yli-Ii 9-10/2011
Tilaaja: Yli-Iin kunta
Toimeksiannon sisältö: välituntipihan laajentaminen ja olemassa olevan pihan tarpeelliset maanrakennustyöt, salaojitukset, kaapeloinnit, pihan pintarakenteet, viheralueiden rakentaminen, sekä pihakalusteiden ja - varusteiden asentaminen

Välitalon pohjapadon perusparannus, Yli-Ii 9/2013
Tilaaja: PVO Vesivoima Oy

Tienhoito, Iin alueurakka 2006-2013
Tilaaja: Destia
Toimeksiannon sisältö: maanteiden 8540, 851 ja 849 talvikunnossapito, sis. auraus, polanteen poisto, hiekoitus ja liikennemerkkien puhdistus

Viipalekoulun pohjatyöt, puuperustukset, Yli-Ii 1/2012
Tilaaja: Yli-Iin kunta

Yli-Iin keskuskoulu, maanrakennustyöt, Yli-Ii 6-8/2009
Tilaaja: Rakennuskartio Oy
Toimeksiannon sisältö: koulun pohjan ja piha-alueen massanvaihto, kiviainestoimitukset, vesijohtotyöt, kaukolämpö- ja kaapelointityöt, hulevesilinjastot

Huovintien rakennusurakka, Yli-Ii 9-11/2009
Tilaaja: Yli-Iin kunta
Toimeksiannon sisältö: Huovintien teko kuivatusjärjestelmineen, luiskien tasaus ja muotoilu, kasvualustan asennus ja nurmetus

OKT pohja ja pihatyöt, 2002-
Tilaaja: Yksityiset asiakkaat

SOITA JA KYSY LISÄÄ

0400 289 021