Maanrakennus J Päkkilä Oy / Referenssiluettelo

Maunujärven kalankeruualtaa uusiminen ja huoltotien rakentaminen 5/2018-7/2018
Tilaaja: PVO Vesivoima Oy
Toimeksiannon sisältö: Vanhan kalankeruualtaan purkaminen ja uuden rakentaminen Maunujärven luonnonravintolammikon laskuojaan. Lisäksi urakkaan kuuluu uuden huoltotien rakentaminen kalakeruualtaalle.

OulunBaari Maikkulan laajennus 5/2018 – 6/2018 (kokonaisurakka)
Tilaaja: OulunBaari Oy
Toimeksiannon sisältö: Parkkialueiden laajennus. Urakka sisältää viemäröinnit, uudet rakenteet ja asfaltoinnin.

Vääräputaan viemärin saneeraus 1-9.2018 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Tornion kaupunki
Toimeksiannon sisältö: Vesijohdon ja jätevesiviemärin uusiminen Tornion kaupungin palosaaren alueella.

Rantatöyräänkuja sadevesiviemäröinti 10-11.2017 (Kokonaisurakka)
Tilaaja: Iin kunta
Toimeksiannon sisältö: Sadevesiviemäreiden asentaminen rantatöyräänkujan alueella

Valtarin koulun urheilukentän kuivatuksen parantaminen 12/2016 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Iin kunta
Toimeksiannon sisältö: Urheilukentän kuivatuksen parantaminen; sv-kaivojen ja -putkien sekä so-putkien asentaminen.

Tieyhteys välillä Saviniementie – Alakyläntie, Utajärvi 11-12 2016 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Utajärven kunta
Toimeksiannon sisältö: Puuston poisto, pintamaiden jyrsintä ja poisto, maaleikkaukset, pengerrykset, rakennekerroksien teko, kuivatusjärjestelyt, rummut, laskuojat, luiskatyöt.

Kt 75 parantaminen, Kuhmo 5/2016-9/2016 (aliurakka)
Tilaaja: Lemminkäinen Infra Oy
Toimeksiannon sisältö; puuston poisto, pintamaan poisto, maaleikkaukset ja massanvaihdot, massanvaihdon ponttiseinät, kalliolouhinta, laskuojat, pengerrykset, rakennekerrokset, sivutie- ja päätien rummut, luiskatyöt, reunamurskeet

Vt 4 parantaminen Ii 7/2016-8/2016 (aliurakka)
Tilaaja: Lemminkäinen Infra Oy
Toimeksiannon sisältö: Asfaltin poisto, rakennekerroksien vaihto, luiskatyöt.

Aseman koulun pihan korjaus 7/2016 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Iin kunta
Toimeksiannon sisältö: Asfaltin poistaminen, rakennekerrosten uusiminen, sv-kaivojen ja putkien asentaminen, multaukset ja nurmikon kylvöt sekä kivituhkan levitykset.

Jakun koulun pihan korjaus 6-7/2016 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Oulun kaupunki
Toimeksiannon sisältö: Asfaltin poistaminen, öljysäiliön purkaminen, rakennekerrosten uusiminen, sv-kaivojen ja putkien asentaminen sekä eristäminen, routaeristeen asennukset, profilointi, asfaltointi, laatoitukset, saattolämmitykset putkiin, multaukset ja nurmikon kylvöt sekä kivituhkan levitykset.

Vt 4 parantaminen Rovaniemi, 8/2014-12/2015 (aliurakka)
Tilaaja: Graniittirakennus Kallio Oy
Toimeksiannon sisältö: pintamaan poisto, maaleikkaukset ja massanvaihdot, pengerrykset, kuivatus- ja kunnallistekniikan työt, rakennekerrokset, suojaputket, siltojen maatyöt, olemassa olevien siltojen purkutyöt.

Yli-Iin keskustan katujen peruskorjaus 7-9/2015 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Oulun kaupunki
Toimeksiannon sisältö: pintamaan poisto, maaleikkaukset ja massanvaihto, kuivatus- ja kunnallistekniikan työt, rakennekerrokset, suojaputket, asfaltointi, kivi- vihertyöt sekä reunamurskeet.

Isokankaan sähköasema, Jakkukylä 1-6/2015 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Fingrid Oyj
Toimeksiannon sisältö: Sähköasema-alueen, Sähkötien sekä Lavalammentien pintamaan poisto, maaleikkaukset ja massanvaihdot, pengerrykset, kuivatus- ja kunnallistekniikan työt, rakennekerrokset.

Raasakan kalanviljelylaitoksen korjaustyöt, Ii 5-6/2015 (kokonaisurakka)
Tilaaja: PVO-Vesivoima Oy
Toimeksiannon sisältö: maa-altaan kunnostus 3 kpl, kanaalien kunnostus, mittapadon rakenteiden uusiminen, kalojen poistumiskanavan kunnostaminen, kiviverhoilut.

Kantatie 79, Kaukosen silta ja tiejärjestelyt, Kittilä 9/2013-9/2014 (osaurakka)
Tilaaja: Graniittirakennus Kallio Oy
Toimeksiannon sisältö: pintamaan poisto, maaleikkaukset, pengerrykset, rakennekerroksien teko, rumpu- ja putkityöt, pohjaveden suojaus.

Oritkarin sataman länsilaituri ja Kempeleenlahden penger- ja läjitystyö, Oulu 10/2012-6/2013
Tilaaja: Lemminkäinen Infra Oy (tuntityö)
Toimeksiannon sisältö: louhepenkereen teko, ruoppausaltaiden teko

Mt 847 / Mt 8154 Piriläntien liikennevalot Kempele, jk+pp-tiet maarakennustyöt 6/2014 (aliurakka)
Tilaaja: Imtech Traffik & Infra Oy
Toimeksiannon sisältö: Jk+pp-teiden pintamaan poisto, maaleikkaukset, rumpu- ja kuivatustyöt, rakennekerrokset, kaapelointien suojaputket

Vartioja 110 kV johtopylväät 57 ja 58 maanrakennustyöt 8-9/2014 (aliurakka)
Tilaaja: Marrak
Toimeksiannon sisältö: voimalinjaperustukset, kaivuut, täytöt, betonipaalutukset

Veteraanikujan pihan saneeraus, Ii 9/2014 (kokonaisurakka)
Tilaaja: As Oy Iin Hamina
Toimeksiannon sisältö: pihan saneeraus

Mt 8692 Rukan liikennejärjestelyt, Kuusamo 4-8/2013 (aliurakka)
Tilaaja: Lemminkäinen Infra Oy
Toimeksiannon sisältö: pintamaan ja asfaltin poisto, maaleikkaukset, rumputyöt, rakennekerrokset

Piisipolku-Tulisijantie rakentamisurakka, Yli-Ii 1-5/2012 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Yli-Iin kunta
Toimeksiannon sisältö: uuden kadun rakentaminen, kevyen liikenteen polun rakentaminen, kadun valaistuksen maatyöt, päällystystyöt

Oulun huoltohallit (Nokela) maanrakennusurakka, Oulu 5-10/2012 (aliurakka)
Tilaaja: Graniittirakennus Kallio Oy
Toimeksiannon sisältö: alueen massanvaihto- ja maarakennustyöt, kivi- ja maa-ainestoimitukset, rakennekerrokset, rummut, hulevesi- viemäri- vesijohtotyöt, pilaantuneen maa-aineksen poisto, varastojen purku.

Vt6 parantaminen, Joensuu 10/2012-11/2013 (aliurakka)
Tilaaja: Graniittirakennus Kallio Oy
Toimeksiannon sisältö: pintamaiden poisto, maaleikkaukset ja täytöt, maa- ja kiviainesten vastaanotto, louheen lastaus ja vastaanotto, salaojitus, hulevesiviemäröinti, vesijohtotyöt, ojien kaivu ja luiskien muotoilu

Toppilansalmen rantarakenteet, Oulu 9/2011-9/2013 (aliurakka)
Tilaaja: Graniittirakennus Kallio Oy
Toimeksiannon sisältö: vanhojen rantarakenteiden purkaminen, pilaantuneen maan poisto, uusien tukielementtien asennus, massanvaihdot, kiviainestoimitukset

Toukosuontien perusparannus, Yli-Ii 9-10/2013 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Suomen Metsäkeskus
Toimeksiannon sisältö: tien pohjatyöt, ojien kaivut, penkkamaiden ajo

Kortinkankaantien perusparannus, Yli-Ii 9/2013 (kokonaisurakka)
Tilaaja: Suomen Metsäkeskus
Toimeksiannon sisältö: tien pohjatyöt, kiviainestoimitukset, höyläys, vesakon niitto

MUITA KOHTEITA:

Kurenalan kaatopaikan sulkeminen, Pudasjärvi 6-9/2010
Tilaaja: Niska & Nyyssönen Oy
Toimeksiannon sisältö: alueen leikkaus, muotoilu, täyttö ja esipeitto, salaojien teko, salaojamattojen ja bentoniittimattojen asennustyöt, mittapadon uusiminen, kaasunpoistorakenteet, multaus- ja kylvötyöt

Välituntipihan teko, Yli-Ii 9-10/2011
Tilaaja: Yli-Iin kunta
Toimeksiannon sisältö: välituntipihan laajentaminen ja olemassa olevan pihan tarpeelliset maanrakennustyöt, salaojitukset, kaapeloinnit, pihan pintarakenteet, viheralueiden rakentaminen, sekä pihakalusteiden ja - varusteiden asentaminen

Välitalon pohjapadon perusparannus, Yli-Ii 9/2013
Tilaaja: PVO Vesivoima Oy

Tienhoito, Iin alueurakka 2006-2013
Tilaaja: Destia
Toimeksiannon sisältö: maanteiden 8540, 851 ja 849 talvikunnossapito, sis. auraus, polanteen poisto, hiekoitus ja liikennemerkkien puhdistus

Viipalekoulun pohjatyöt, puuperustukset, Yli-Ii 1/2012
Tilaaja: Yli-Iin kunta

Yli-Iin keskuskoulu, maanrakennustyöt, Yli-Ii 6-8/2009
Tilaaja: Rakennuskartio Oy
Toimeksiannon sisältö: koulun pohjan ja piha-alueen massanvaihto, kiviainestoimitukset, vesijohtotyöt, kaukolämpö- ja kaapelointityöt, hulevesilinjastot

Huovintien rakennusurakka, Yli-Ii 9-11/2009
Tilaaja: Yli-Iin kunta
Toimeksiannon sisältö: Huovintien teko kuivatusjärjestelmineen, luiskien tasaus ja muotoilu, kasvualustan asennus ja nurmetus

OKT pohja ja pihatyöt, 2002-
Tilaaja: Yksityiset asiakkaat